Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Értékeld ezt a cikket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  68. § (6) bekezdése alapján az adatkezelőt nyilvántartásba vette.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-126697/2017

Adatvédelem

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében a felhasználó részéről történő adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így a www.fotoshirek.hu weboldal és annak tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) jogosult a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni.

Hírlevél feliratkozással / ajánlatkéréssel és megrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

A weboldalon a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadott információkat a rendelések teljesítésére, a felhasználó kérdéseinek megválaszolására használjuk. A felhasználó által megadott személyes információkhoz, és a megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő, annak munkatársai, illetve megrendelés esetén a könyvelést végző külső személy férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, a törvényben előírt (és a könyveléshez elengedhetetlenül szükséges hatósági szervnek továbbított: NAV) kötelező adattovábbítás kivételével. A könyvelést végző külső személy a megismert adatokat nem tárolja, azokat csak a kötelező adattovábbítás idejéig őrzi meg, majd törli saját rendszeréből.

Neve (cég neve), e-mail címe, telefonszáma (illetve megrendelés esetén postázási és számlázási adatai) megadásával az érintett hozzájárulása alapján elfogadja, hogy a www.fotoshirek.hu weboldal és annak tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) az érintett fent részletezett adatait, mint személyes adatokat  a megjelölt céllal határozatlan ideig kezeli.

Érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését. Ezen igényét írásban jelezheti az info@fotoshirek.hu e-mail címen.  A tájékoztatást ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 10 napon belül, írásban kell megadnia az adatkezelőnek.

Az érintett írásban a tájékoztató megérkezését követő 5 napon belül jelezheti, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket az info@fotoshirek.hu címen, melynek következtében a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben az érintett ezt a megadott időn belül nem jelzi, (nem fogadja el a megváltozott feltételeket), akkor azok elfogadottnak tekintendőek.

Hírlevelünket körülbelül havi 1-2 alkalommal küldjük a weboldalon külön feliratkozási lehetőséget biztosító, önkéntesen kitölthető (vagy négyzetben külön bepipálható) űrlapon megadott e-mail címre. Látogatóinkat weboldalunkon és közösségi oldalainkon is tájékoztatjuk általános információkról, és akciókról.

Hírlevél esetén bármikor leiratkozhat és módosíthatja adatait a levél végén található megfelelő linkre kattintva.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Sütikkel kapcsolatos tudnivalók

A weboldal a Google Analytics és más mérőeszközök segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. Ezek az eszközök “cookie” -kat használnak. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű fájlok, amiket a látogató (vagyis az Ön) böngészője menedzsel. A saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket, azonban a weboldal egyes területei/oldalai megtekintéséhez szükségesek a sütik elfogadása a jobb látogatói élmény elérése érdekében. A látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat az oldal a látogatottságát mérő külső, tőlünk független Google Analytics szolgáltatástól. A weboldalon anonim látogatottságmérésre használjuk, vagyis a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

 

Egyéb rendelkezések:

1. A Fotoshirek.hu felhasználói nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a portál szabályzatának megfelelő módon fejthetik ki.

2. A Fotoshirek.hu weboldal egyes funkcióit (hozzászólás,hír beküldése,chat,fórum,stb…) / oldalait csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe, amiért a Fotoshirek.hu weboldalon előzetesen regisztrálni kell a megfelelő űrlap kitöltésével. Itt a weboldal tulajdonosa személyes adatokat kérhet be (például név, e-mail cím, telefonszám,stb…), amit a fentiekben részletezett adatkezelés szabályainak megfelelően tárol és bármikor kérheti a felhasználó a törlést, módosítást, vagy akár saját maga is kezdeményezheti ezt.

A hozzászólások tartalmáért www.fotoshirek.hu weboldal és annak tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) semminemű felelősséget nem vállal.

3. Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
Az portál tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint- szabadon rendelkezik az oldalon közzétett hozzászólásokkal előzetes tájékoztatás a felhasználó felé nem szükséges, így nem is vonható felelősségre a portál tulajdonosa az ebből adódó korlátozás végett.

4. A portál tulajdonosa indoklás nélkül törölhet hozzászólást/hozzászólásokat (és az arra érkezett válaszokat),  témát vagy módosí­thatja a topic cí­mét, ha:

 • a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
 • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
 • adatvédelmi törvényeket sértő,
 • agresszí­v, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
 • politikai tartalmú véleményt közöl,
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhí­vást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
 • nem a vita tárgyával vagy a topic cí­mével összefüggő,
 • már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
 • törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
 • bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
 • nicknevet (felhasználó nevet) sértő vagy lejárató, alpári cí­mű vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
 • valaki sérelmezi a róla nyitott topicot,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltünően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
 • a portál tulajdonosa technikai vagy tartalmi rombolásnak minősí­ti,
 • a témához a megnyitást követő 3 hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
 • a Fotoshirek.hu a témának nem kí­ván nyilvánosságot biztosí­tani.

5. A tulajdonos indoklás és értesí­tés nélkül korlátozhatja, letiltja a hozzászólót, ha:

 • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
 • törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
 • a felhasználó neve vagy emailcí­me közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
 • a felhasználó neve megtévesztésig hasonlí­t már bejegyzett nickre
 • a felhasználó neve obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyí­lt reklámhordozónak tekinthető,
 • a felhasználó neve jogszabályi értelemben védett név,
 • a felhasználó neve más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
 • a moderátor felszólí­tásának ismételten nem tesz eleget.

 

Kapcsolódó jogzsabályok:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelmére és a közérdeklő adatok nyilvánossága
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások